Wat is ecologisch tuinieren

Complex 2 noemt zich ‘ecologisch’, maar wat betekent dit eigenlijk?

In het verleden werd “ecologisch” negatief geformuleerd, zou je kunnen zeggen: geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ondertussen gebeurde er, ecologisch gezien, van alles wat je juist positief kunt noemen. Alleen, dat gebeurde niet zozeer op de tuinen van onze leden, maar op de gemeenschappelijke gronden van oevers en houtwallen.

Zo is er het ecologische oeverproject Het Lantaarntje [zie menu “Oeverprojecten” ecologische oever het lantaarntje en de ijsvogelwand] en worden twee andere oevers zo gemaaid dat insecten de kans krijgen op tijd voor de bosmaaier weg te komen.

De omgeving

Onderhoud van de sloten levert veel rietafval op. Dat ligt op hopen, waar brandnetels op groeien, waar veel vlindersoorten hun eitjes afzetten en hun rupsen van eten.

We hebben takkenwallen aangelegd om het snoeiafval van bomen en struiken op eigen terrein te verwerken. Zo kunnen vogels en insecten veilig schuilen en overwinteren. De houtwallen worden zo onderhouden, dat er bijzondere bodembedekkers kunnen groeien.

En sommige struiken worden zo gesnoeid – of juist niet – dat het oprukkende riet een beetje in toom gehouden wordt.

Dit is voor de tuinders vaak belangrijker dan ze zelf beseffen. Vogels, insecten, padden – ze eten luizen, slakken en andere concurrenten van tuiniers.

De moestuin

Wat moeten we dan verstaan onder ecologisch tuinieren? Nou, manieren van tuinieren die het mogelijk maken dat natuurlijke levensgemeenschappen (van planten en dieren) zich kunnen ontwikkelen. Volkstuinmanieren zijn traditioneel eigenlijk niet gericht op zulke ontwikkelingen. De grond wordt zoveel mogelijk zwart gemaakt en gehouden. Ecologisch betekent dit, dat alles in een pioniersstadium gehouden wordt. De natuur is echter preuts en zal zich zo snel mogelijk bedekken met wat wij onkruiden noemen. Pioniersplanten. Een moestuin onderhouden betekent veelal strijd leveren met onkruiden, wieden om van je tuin te kunnen eten.

Als je meer ecologisch wilt tuinieren, dan kan dat op velerlei manieren, alleen nooit zo perfect natuurlijk als ongestoorde natuur dat doet. Een siertuin ecologisch inrichten en onderhouden biedt de beste kansen, een moestuin is heel wat lastiger, zeker als je daar dagelijks van wilt eten. Een eetbare siertuin zou een mooi compromis kunnen zijn. Als je je tuin verwaarloost door te weinig te tuinieren, dan wordt je tuin ecologisch gezien best interessant. Alleen, het bestuur gaat je er dan aan helpen herinneren, dat je toch een tuin huurt om daar zorg aan te besteden.De volgende uitgangspunten kunnen je dan helpen:

 1. In het algemeen: neem de natuur als voorbeeld
 2. voed je grond en het bodemleven daarin
  • hou de grond bedekt (mulchen, groenbemester, planten);
  • spit niet (je verstoort het bodemleven);
  • voed je grond met kompost (maak het ook zelf);
  • streef naar een gesloten kringloop (komposteer je keuken- en tuinafval van thuis op je tuin)
 3. probeer ook met vaste planten te werken en wat minder met een- en tweejarige gewassen
 4. trek insecten en vogels aan, als medewerkers.