Aanleg ijsvogelwand complex 2

Bijgewerkt: 12 januari 2024

In maart 2020 hebben onze oud-leden Bas van der Linde en Noortje Loonen een ijsvogelwand aangelegd. Hierna volgt het verslag dat ze toen hierover hebben opgesteld:

“Al meerdere keren is er een ijsvogel rond het complex waar genomen. Om deze vogel de kans te geven om te broeden op ons complex hebben we een plek uitgekozen die ons een redelijke kans op succes zou kunnen geven.

De ijsvogel broedt in een hol aan de waterkant, zo een hol graaft het stel samen uit. De gang is ongeveer 60 centimeter diep waarachter een klein nest ligt. IJsvogels broedden zowel in natuurlijke nesten als in aangelegde wanden. Een voorbeeld van een natuurlijk nest, is het nest in het Julianapark. Hier staat sinds kort ook een kijkwand vanwaar men de ijsvogels kan observeren.

IJsvogels broeden van maart tot augustus, vaak meerdere legsels per jaar, 6-7 eieren per nest. IJsvogels leggen zo veel eieren omdat ijsvogels in strenge winters flink in aantal achteruit kunnen gaan. Ze hebben open water nodig om te blijven vissen, aangezien het standvogels zijn trekken ze in zo een situatie niet weg. In hele strenge winters kan wel tot 80% van de populatie ten onder gaan.

Zoals gezegd zijn we begonnen met de aanleg van een kunstmatig nest op complex 2. De basis van de wand is een bekisting van hardhout, gevuld met zand en overtollige grond. Het hout is gerecycled hout van de oude brug. Aan de waterkant is het dicht gemaakt met planken met meerdere gaten, via deze gaten kan de ijsvogel zelf zijn gang graven en nest maken. Het geheel is met het oude riet van de riethoop worden afgedekt en zodra de begroeiing wat meer opkomt ogen als een kleine heuvel. Via de achterkant (tuinzijde) blijft er een doorgang waar men langs kan lopen.

Belangrijk voor de ijsvogel is ook een paar goede takken voor het nest waar ze op kunnen zitten, jagen en rusten. Als we geluk hebben en er ijsvogels gaan broeden, dan zullen hier ook de jongen zitten en door de ouders worden gevoerd.

Nestgat aan de voorzijde van de wandHet eindresultaat

Waarschijnlijk zijn we voor dit jaar net te laat om broedende ijsvogels te verwachten, echter zo hebben we een goede kans voor het volgende jaar en kunnen we misschien al wel vissende ijsvogels begroeten dit jaar.

Groeten,
Bas van der Linde & Noortje Loonen”