Compost en dierlijke mest

Alles op een rijtje over compost en dierlijke mest, onderverdeeld in:

  • mestsoort
  • herkomst
  • (mogelijke) verontreinigingen
  • prijs
  • dosering per 100m²
  • kosten per 100m²

Plus een uitgebreide uitleg en toelichting en tot slot een “Bemestingstabel” voor kippenmestkorrels, koemestkorrels en compost/stalmest/paardenmest.

5 pagina’s

Powered By EmbedPress